בדיקות גנטיות להוכחת אבהות או אמהות

בדיקת רקמות להוכחת אבהות לא ניתן לעשות בישראל ללא צו בית משפט. אולם בית משפט אינו מאשר כל בקשה שמגיעה לפתחו אלא רק במקרים מיוחדים. הסיבה לכך היא חשש לממזרות. אם ילד או ילדה מוכחים כממזרים בבדיקת אבהות ההלכה אוסרת עליהם להינשא לבני זוג יהודים. עוד על מקרים בהם בית המשפט מאשר או מונע בדיקה כזו במאמר חדש שלי.

למאמר המלא