ביטול מזונותיהם של ילדים סרבני קשר – אימתי?

בצד חובתו החוקית של האב לשאת במזונות צאצאיו, קיימת לו גם זכות לעמוד בקשר עימם ולזכות ביחס של כבוד מהם. לעתים קרובות מייעצים עורכי-דין לאב גרוש או פרוד אשר ילדיו אינם מתראים איתו להגיש תביעה לביטול מזונותיהם. ברם לא תמיד קיים סיכוי טוב לזכות בתביעה כזו. לעתים דינה של התביעה להידחות, ולעתים ניתן יהיה רק להפחית את דמי המזונות, אך לא לבטלם לחלוטין. הכנה נכונה יכולה להכריע את התוצאות. עוד על כך ניתן לקרוא במאמר החדש שלי.

למאמר המלא