האם האב פטור ממזונות במקרה של משמורת משותפת?

מאמר זה דן בנושא המזונות במקרים של משמורת משותפת. האם גם במקרים בהם הילדים מבלים זמן שווה עם אביהם ועם אימם, אשר נושאים חצי- חצי בהוצאות גידולם, האב צריך לשלם לאם דמי מזונות? ומה קורה במקרים אשר בהם השתכרותה של האם גבוהה מזו של האב? זאת ועוד במאמר חדש זה.

למאמר המלא