האם הביקורים של אב גרוש אצל ילדיו הם זכותו או חובתו?

הביקורים של אב גרוש אצל ילדיו, האם הם בגדר זכות, שהבחירה האם לממש אותה או נתונה בידיו של האב, או שמא הם בגדר חובה, ואין בסמכותו של אב להחליט כי אין הוא מקיים את הביקורים, כולם או חלקם?

למאמר המלא