האם ניתן לתבוע שיתוף בין בני זוג בגמלת נכות?

במאמר זה עוסקת עו”ד אלטמן בסוגיית קצבת הנכות. האם יש לכלול אותה במניין הנכסים כאשר מתבצעת חלוקת רכוש בגירושין? ומה דינו של חשבון הבנק אליו הופקדה הגימלה? האם ניתן להתייחס אליו כאלה חשבון משותף? תשובות לשאלות אלה ועוד במאמר המלא.

למאמר המלא