האם ניתן לתקוף בבית המשפט צוואה כאשר המצווה עדיין חי?

מאמר זה דן במספר סוגיות ותקדימים אחרונים העוסקים בשאלה האם ניתן לערער על צוואה כאשר המצווה עדיין הינו בין החיים, משמע שהצוואה טרם נכנסה לתוקף.

למאמר המלא