הבעל שקע בחובות – האם ניתן למלט את דירת המשפחה מידי הנושים ע”י העברתה ע”ש האישה?

במאמר זה דנה אודליה אלטמן בסוגיית העברת דירה על שם בן הזוג על מנת למלט אותה משונים. האם שיטה זו יעילה ובאילו מקרים יכול בית המשפט לפסוק כי העברה כזאת היא למראית עין בלבד ולכן אינה קבילה.

למאמר המלא