הצעת חוק הבאה לאסור על יותר מבן זוג ידוע בציבור אחד

במאמר שלהלן עו”ד אודליה אלטמן נדרשת לשאלה של הגדרת מעמדם של הידועים בציבור מבחינה חוקית, וכן מפרטת מהן זכויות וחובות הידועים בציבור. כן משווה עו”ד אלטמן בין מעמדם של הידועים בציבור למעמדם של זוגות הנשואים זל”ז כדת משה וישראל. עו”ד אלטמן דנה בהמשך במצב החוקי מבחינת תשלומי תמיכה, כעין מזונות, שיתוף ברכוש, ומנגד לו שיתוף בחובות, וזכויות הירושה לאחר המוות, כאשר בכל אחד מהנושאים הללו קיים דימיון בין ידועים בציבור לבין זוגות נשואים, אך קיימים גם הבדלים.

למאמר המלא