זכות הסבים לבקר את נכדיהם הקטינים וזכותם של קרובי משפחה אחרים

כאשר אנו מצויים בעיצומו של החופש הגדול, התלונה הנפוצה ביותר בקרב האימהות והאבות היא שהסבא והסבתא אינם עוזרים להם מספיק עם הילדים. אך ישנם מקרים רבים, בהם שני ההורים, או אחד מהם לפחות, אינם רוצים שהסבים יפגשו עם הנכדים כלל וכלל. מתי לדוגמא? המקרה בו אחד מההורים מתנגד לקשר עם הסב והסבה קיים למשל בסכסוך גירושין. הסבים באופן טבעי יתמכו בבן או בבת הביולוגיים שלהם, ולא בכלתם או חתנם, ואז ההורה השני לא ירצה לאפשר לחמו וחמותו קשר עם ילדיו, מחשש שיסיתו את ילדיו נגדו. המקרה בו שני ההורים גם יחד מסרבים לקשר עם הסבים קורה כאשר שני ההורים בכלל אינם מצויים בסכסוך בינם לבן עצמם, אלא בסכסוך עם ההורים של אחד מהם, וניתקו בעצמם את הקשר איתם, וכפועל היוצא מכך הם מסרבים, בעצה אחת, להניח לו לראות את ילדיהם.

למאמר המלא