כיצד ובאילו מקרים נידרש למינוי אפוטרופוס?

במאמר זה כל הפרטים החשובים אודות אפוטרופסות. מי הוא אפוטרופוס טבעי? באילו מצבים יש למנות אפוטרופוס מטעם בית המשפט? מי יכול להתמנות כאפוטרופוס? תשובות לשאלות אלה ולרבות אחרות במאמר חדש מאת עו”ד אודליה אלטמן.

למאמר המלא