כיצד ניתן להבטיח את זכויות הילדים ברכוש במסגרת הסכם הגירושין?

גירושין, באופן טבעי, הוא מצב של אובדן אמון בין האישה לבעל. כל אחד מהצדדים רוצה להגן על זכויותיהם העתידיות של ילדיון המשותפים ברכוש. גם במידה ולצד השני יהיו ילדים נוספים בעתיד. במאמר זה, מסבירה עו”ד אודליה אלטמן כיצד ניתן להגן על זכויותים של הילדים ברכוש המשותף כבר בעת ניסוח הסכם הגירושין.

למאמר המלא