מזונות אישה

מה הם בעצם מזונות? מזונות הם תשלומים חודשיים, שנועדו לפרנס את המקבל. הם כוללים תשלומים עבור מזון, ביגוד והנעלה, קוסמטיקה, מספרה, החזקת רכב, שכ”ד או משכנתא, הוצאות החזקת הבית והמיסים, קרי טלפון, חשמל מים וכו’, חינוך, בריאות, ביטוחים וכל יתר ההוצאות והצרכים
עד מתי חייב הבעל לשלם מזונות לאשתו?עד הגירושין, אבל אם היא תסרב להתגרש, ובית הדין הרבני לא יאלץ אותה להתגרש, אזי היא תוכל לקבל מזונות לכל ימי חייה, ואף אחרי מות הבעל היא תוכל לתבוע מזונות מתוך עיזבונו.

למאמר המלא