מזונות זמניים – נוהל חדש מחייב את בתי המשפט לפסוק מזונות בתוך 45 יום

כאשר בני זוג מתגרשים, עלול הבעל לנתק את אישתו ואת ילדיו מאספקה של כספים שאמורים לכלכל אותם. עבור נשים כאלה, כדי שלא יגיעו למצב של חרפת רעב, נקבע בחוק המנגנון של “מזונות זמניים”

למאמר המלא