מטפלת של קשישה ניצולת שואה גנבה ממנה 2 מיליון ש”ח ורוקנה את חשבונה – בערעור לבית המשפט המחוזי נפסק שהבנק וקופות הגמל אחראים

במאמר זה, מאת עו”ד אודליה אלטמן, מדובר על מקרה בו פסק הדין הטיל אחריות על שלוש קופות גמל במקרה בו מטפלת זרה שהייתה אמונה על הטיפול בקשישה ערירית ניצולת שואה גנבה מחשבון הבנק שלה מיליוני שקלים. הדבר התגלה לאחר פטירת של הקשישה ע”י מנהל העיזבון. שופטת בית המשפט המחוזי יהודית שבח קבעה כי קופות הגמל לא עמדו בחובת הזהירות אשר הם חבים כלפי הלקוחה ולא העלו ספקות וסימני שאלה לנוכח הפעילות בחשבונה של המנוחה, שהייתה ללא כל ספק חריגה. קופות הגמל חויבו בהחזר של רובו של הסכום לעזבונה של המנוחה.

למאמר המלא