פוטנציאל ההשתכרות של האב

פוטנציאל ההשתכרות של האב התחשבות בחלקו של האב בדירת המגורים כבסיס לתשלום מזונות עבור ילדיו הקטינים והמלצות ועדת שיפמן – שוויון בנטל – האם גם בדיני המזונות?

מאמר חדש שלי העוסק ב”פוטנציאל ההשתכרות” של האב. האם ניתן לצפות כי אב גרוש אשר עסק בתפקיד משרדי ואף ניהולי וכעת מובטל יחפש לעצמו תעסוקה כפועל פשוט על מנת לכלכל את ילדיו? האם ניתן להניח כי האב יממש את חלקו בדירת המגורים על מנת לעמוד בתשלום המזונות? האם גישת הדין היהודי לפיה האב הוא החייב העיקרי בכלכלת ילדיו עדיין רלוונטית בפסיקות בית המשפט לענייני משפחה? זאת ועוד במאמר.

למאמר המלא