שלי-שלי או שלי-שלך

אם אני מקבלת מהוריי דירה במתנה, והיא רשומה רק על שמי, האם בעלי יכול לדרוש חצי ממנה? הרישום לא משנה בכלל. כדבר שבשגרה ביהמ”ש קובע שנכס שרשום רק ע”ש אחד מבני הזוג, שייך גם לבן הזוג הלא רשום. אשר למתנה – גם דירה שנתקבלה במתנה עלולה להפוך למשותפת. לגבי מי שנישא לפני 1/1/1974, לעתים ביהמ”ש קובע לפי חזקת השיתוף שמתנות הן כן משותפות, ובפרט כשזו דירת המגורים של המשפחה, שנחשבת בפסיקה ל”גולת הכותרת של חזקת השיתוף.

למאמר המלא