מאמרים בקטגוריה הסדרי ראיה

אבא יש רק אחד

לפני שנים לא רבות, קשה היה מאד, אם לא בלתי אפשרי, למצוא בקרב התקדימים של בתי המשפט לענייני משפחה פסקי דין שהעניקו לאב משמורת על ילדיו הקטינים. הילדים היו נמסרים באופן קבוע למשמורתה של האם. לא למשמורת האב, ולא למשמורת משותפת. כך היה אפילו כאשר הילדים היו מעל גיל שש שנים, באופן שהחוק הקובע קדימות לאימהות כבעלות המשמורת לא חל כלל לגביהם. פסיקה כזו הייתה ניתנת בין אם ישבה לדין שופטת, או שישב לדין שופט ממין זכר.

למאמר המלא

ביטול מזונותיהם של ילדים סרבני קשר – אימתי?

בצד חובתו החוקית של האב לשאת במזונות צאצאיו, קיימת לו גם זכות לעמוד בקשר עימם ולזכות ביחס של כבוד מהם. לעתים קרובות מייעצים עורכי-דין לאב גרוש או פרוד אשר ילדיו אינם מתראים איתו להגיש תביעה לביטול מזונותיהם. ברם לא תמיד קיים סיכוי טוב לזכות בתביעה כזו. לעתים דינה של התביעה להידחות, ולעתים ניתן יהיה רק להפחית את דמי המזונות, אך לא לבטלם לחלוטין. הכנה נכונה יכולה להכריע את התוצאות. עוד על כך ניתן לקרוא במאמר החדש שלי.

למאמר המלא

זכות הסבים לבקר את נכדיהם הקטינים וזכותם של קרובי משפחה אחרים

כאשר אנו מצויים בעיצומו של החופש הגדול, התלונה הנפוצה ביותר בקרב האימהות והאבות היא שהסבא והסבתא אינם עוזרים להם מספיק עם הילדים. אך ישנם מקרים רבים, בהם שני ההורים, או אחד מהם לפחות, אינם רוצים שהסבים יפגשו עם הנכדים כלל וכלל. מתי לדוגמא? המקרה בו אחד מההורים מתנגד לקשר עם הסב והסבה קיים למשל בסכסוך גירושין. הסבים באופן טבעי יתמכו בבן או בבת הביולוגיים שלהם, ולא בכלתם או חתנם, ואז ההורה השני לא ירצה לאפשר לחמו וחמותו קשר עם ילדיו, מחשש שיסיתו את ילדיו נגדו. המקרה בו שני ההורים גם יחד מסרבים לקשר עם הסבים קורה כאשר שני ההורים בכלל אינם מצויים בסכסוך בינם לבן עצמם, אלא בסכסוך עם ההורים של אחד מהם, וניתקו בעצמם את הקשר איתם, וכפועל היוצא מכך הם מסרבים, בעצה אחת, להניח לו לראות את ילדיהם.

למאמר המלא

האם הביקורים של אב גרוש אצל ילדיו הם זכותו או חובתו?

הביקורים של אב גרוש אצל ילדיו, האם הם בגדר זכות, שהבחירה האם לממש אותה או נתונה בידיו של האב, או שמא הם בגדר חובה, ואין בסמכותו של אב להחליט כי אין הוא מקיים את הביקורים, כולם או חלקם?

למאמר המלא

גם אחרי הגירושין, אבא הוא לא כספומט

גבר שנקלע להליכי גירושין, לא רק חובות יש לו, אלא גם זכויות. האב איננו בבחינת כספומט. כשם שהאב חייב לפרנס את ילדיו, ולשלם להם תשלומי מזונות כל עוד שהם קטינים, כך הוא זכאי לקיים איתם קשר של הסדרי ראיה וביקורים. זאת ועוד במאמר זה מאת עו”ד אודליה אלטמן.

למאמר המלא