מאמרים בקטגוריה ידועים בציבור

זכויותיהם של בני זוג חד מיניים בראי הפסיקה החדשה

עמדת מדינת ישראל בכל הנוגע לנישואי זוגות חד מיניים מושפעת מאד מההלכה ומתורת ישראל. כתוצאה מכך המדינה אינה מכירה במערכות יחסים הומוסקסואליות על כל הנובע מהן. בתי הדין הרבניים אינם מכירים כלל בנישואים חד מיניים ואף רואים בהם עבירה ואילו בתי משפט אזרחיים מעניקים מדי פעם בפסקי דין ספציפים זכויות והסדרים לבני זוג בני אותו מין.

למאמר המלא

פיצויים על הפרת הבטחת נישואין

הבטחה או סיכום עם אדם אחד כי אנחנו עומדים להינשא לו עלולה להשפיע על מסלול חיינו, לשנות את ההחלטות שאנו מקבלים ולגרום לנו להוצאות. במידה והבטחת הנישואין הופרה, ניתן לתבוע את מפר ההסטחה בבית המשפט ולקבל על כל פיצוי של עשרות ואף מאות אלפי שקלים. מידע נוסף במאמר מאת עו”ד אלטמן שהתפרסם באתר מאמרים.

למאמר המלא

הצעת חוק הבאה לאסור על יותר מבן זוג ידוע בציבור אחד

במאמר שלהלן עו”ד אודליה אלטמן נדרשת לשאלה של הגדרת מעמדם של הידועים בציבור מבחינה חוקית, וכן מפרטת מהן זכויות וחובות הידועים בציבור. כן משווה עו”ד אלטמן בין מעמדם של הידועים בציבור למעמדם של זוגות הנשואים זל”ז כדת משה וישראל. עו”ד אלטמן דנה בהמשך במצב החוקי מבחינת תשלומי תמיכה, כעין מזונות, שיתוף ברכוש, ומנגד לו שיתוף בחובות, וזכויות הירושה לאחר המוות, כאשר בכל אחד מהנושאים הללו קיים דימיון בין ידועים בציבור לבין זוגות נשואים, אך קיימים גם הבדלים.

למאמר המלא