מאמרים בקטגוריה משמורת קטינים

חלוקת מזונות הילדים בין האב לאם כאשר המשמורת משותפת: הפסיקה החדשה

במשך השנים, הפסיקה בענייני חלוקת מזונות הילדים בין האב לאם השתנתה משמעותית. כיום, כאשר יותר ויותר נשים מפתחות קריירה מחות לבית ומרוויחות לעתים יותר מבני זוגן, לא תמיד ברור מאליו כיצד צריך להתחלק הנטל, ובייחוד כאשר המשמורת הינה משותפת. במאמר ה מציגה עורכת דין אודליה אלטמן את העדכונים האחרונים בפסיקה בתחום הזה.

למאמר המלא

שמיעת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה

סכסוכים רבים אשר מעורבים בהם קטינים מגיעים לפתחם של בתי המשפט לענייני משפחה. במאמר הבא עורכת דין אודליה אלטמן מסבירה באילו נסיבות בי תהמשפט שומע עדותם של ילדים קטינים.

למאמר המלא

האם האב פטור ממזונות במקרה של משמורת משותפת?

מאמר זה דן בנושא המזונות במקרים של משמורת משותפת. האם גם במקרים בהם הילדים מבלים זמן שווה עם אביהם ועם אימם, אשר נושאים חצי- חצי בהוצאות גידולם, האב צריך לשלם לאם דמי מזונות? ומה קורה במקרים אשר בהם השתכרותה של האם גבוהה מזו של האב? זאת ועוד במאמר חדש זה.

למאמר המלא

פוטנציאל ההשתכרות של האב

פוטנציאל ההשתכרות של האב התחשבות בחלקו של האב בדירת המגורים כבסיס לתשלום מזונות עבור ילדיו הקטינים והמלצות ועדת שיפמן – שוויון בנטל – האם גם בדיני המזונות?

מאמר חדש שלי העוסק ב”פוטנציאל ההשתכרות” של האב. האם ניתן לצפות כי אב גרוש אשר עסק בתפקיד משרדי ואף ניהולי וכעת מובטל יחפש לעצמו תעסוקה כפועל פשוט על מנת לכלכל את ילדיו? האם ניתן להניח כי האב יממש את חלקו בדירת המגורים על מנת לעמוד בתשלום המזונות? האם גישת הדין היהודי לפיה האב הוא החייב העיקרי בכלכלת ילדיו עדיין רלוונטית בפסיקות בית המשפט לענייני משפחה? זאת ועוד במאמר.

למאמר המלא

אבא יש רק אחד

לפני שנים לא רבות, קשה היה מאד, אם לא בלתי אפשרי, למצוא בקרב התקדימים של בתי המשפט לענייני משפחה פסקי דין שהעניקו לאב משמורת על ילדיו הקטינים. הילדים היו נמסרים באופן קבוע למשמורתה של האם. לא למשמורת האב, ולא למשמורת משותפת. כך היה אפילו כאשר הילדים היו מעל גיל שש שנים, באופן שהחוק הקובע קדימות לאימהות כבעלות המשמורת לא חל כלל לגביהם. פסיקה כזו הייתה ניתנת בין אם ישבה לדין שופטת, או שישב לדין שופט ממין זכר.

למאמר המלא